Passos a seguir

Primer Pas: Empadronament a l’ajuntament

A Alemanya és obligatori empadronar-se a l’ajuntament (Bezirksamt) corresponent al vostre domicili. A Hamburg, per ser una ciutat-estat, existeixen diversos ajuntaments de barri on registrar-se. Per trobar el que us correspon, introduïu el vostre codi postal aquí. Us faran omplir un formulari i obtindreu un certificat de residència o Meldebestätigung. Aquest tràmit costa 10 Euros i s’ha de realitzar cada cop que es canvia de domicili.

Nota important: Per tal d’empadronar-se s’ha de presentar el contracte de lloguer del pis o, en cas de no ser els arrendataris principals, portar una autorització signada pel propietari del pis conforme està d’acord amb aquest tràmit.
Atenció: Al formulari hi ha una casella corresponent a la religió. Si marqueu la vostra religió us afegiran l’impost de l’església o Kirchensteuer des del primer moment en què cobreu un salari.

Segon Pas: Registre al consulat

Registrar-se al consolat espanyol d’Hamburg. És important per si necessiteu realitzar algun tràmit burocràtic i per a poder exercir el vostre dret de vot i participar en les eleccions. Us podeu registrar de manera temporal (CER) o de manera permanent (CERA).

El consolat espanyol d’Hamburg, el podeu trobar en aquest enllaç.

Tercer Pas: Seguretat social i sistema sanitari

Molt important: A Alemanya és obligatori afiliar-se a una Krankenkasse que en català és una asseguradora mèdica o mútua.

Heu d’estar afiliats a la Krankenkasse tant si treballeu o estudieu, com si no.
Si voleu estudiar, tingueu en compte que heu d’estar afiliats a una Krankenkasse per tal de poder matricular-vos.
Si treballeu no us heu de preocupar en excés per aquest tràmit ja que és l’empresari qui se n’encarrega. Ara bé, si veniu a Alemanya amb l’objectiu de trobar feina però en el moment d’arribada no en teniu informeu-vos bé de quines són les alternatives possibles. Us n’expliquem una mica els detalls:

A Alemanya les asseguradores poden ésser de règim públic (Gesetzliche Krankenversicherung – GKV) o privat (Private Krankenversicherung – PKV) . Les de règim públic van lligades al salari de manera que s’hi destina una quantitat d’entre el 14.9% i el 15.5% del salari brut mensual, és a dir, qui cobra menys, paga menys. Les asseguradores de règim privat disposen d’una quota premium mensual a abonar independentment del salari. Per accedir a les asseguradores de règim privat (PKV) s’ha d’assolir ell llindar mínim de renta bruta anual de 52.200 Euros (2013). Aquestes asseguren només a la persona que figura al contracte de l’assegurança, per tant el/la cònjuge i els nens s’han d’assegurar a part. En les públiques, en canvi, aquests (nens fins a 25 anys i cònjuge sense contracte laboral o amb contracte tipus minijob) es troben assegurats automàticament pel contribuent.
En el cas que opteu per una asseguradora privada aneu amb compte abans de signar el contracte i deixeu-vos assessorar per altres persones. Les PKVs poden oferir molts més serveis que les GKVs a preus més reduïts, però cal assabentar-se bé de quins són i amb quines condicions.
En aquestes pàgines trobareu els avantatges i inconvenients de les dues modalitats de mútues asseguradores així com també una comparació per al vostre perfil.
Private Krankenversicherung i Krankenkassen Vergleich

La targeta sanitària europea també és vàlida a Alemanya sempre i quan no us hagi caducat i en cas que us trobeu temporalment residint en aquest país. Podeu sol·licitar la targeta sanitària europea (TSE) a les oficines de la Seguretat Social. De totes maneres us heu d’acollir a una mútua mèdica que és qui realitzarà els tràmits amb la seguretat social espanyola. Tingueu en compte que la TSE s’atorga en conformitat amb el període cotitzat a Espanya i, per tant, la seva duració pot variar en cada cas. Així doncs és recomanable que us n’informeu a una oficina de la Seguretat Social o al consolat.
Com sol·licitar la targeta sanitària europea.

Si es vol establir la residència a Alemanya a llarg termini, s’ha de canviar la targeta sanitària europea per una assegurança mèdica alemanya de règim públic o privat. Els residents amb contracte laboral alemany, automàticament i de manera obligatòria, estan assegurats a una mútua pública.

Quart Pas: Obrir compte corrent

Obrir un compte corrent a Alemanya és relativament fàcil: l’únic que cal és disposar d’un domicili fix i presentar el certificat d’empadronament obtingut en el PAS 1.
A Alemanya es pot obrir un compte corrent de manera gratuïta en cas de ser estudiant. Aquesta opció només és vàlida per poder obrir un compte corrent i obtenir una targeta de dèbit alemanya, la Maestro EC-Karte (electronic cash) . No inclou, per tant, targeta de crèdit. La modalitat de compte corrent més popular és el Girokonto, que permet fer les transaccions monetàries més habituals, així com ingressar-hi la nòmina o domiciliar-hi pagaments.

Pel que fa a les targetes, cal fer esment que a Alemanya hi ha molts comerços i restaurants que només accepten les targetes Maestro EC-Karte.

Val la pena esmentar que hi ha tipus de comptes bancaris que exigeixen un ingrés mensual obligatori d’una certa quantitat de diners per a estar exempt de comissions. Si no és així, tenen dret a reclamar comissions per incompliment amb els termes del contracte.

Cinquè Pas: Assegurança a tercers

Fer-se l’assegurança a tercers o Haftpflichtversicherung és gairebé obligatori a Alemanya ja que es comú demanar-la a l’hora de llogar un pis o per a altres tràmits. Bàsicament es tracta d’una assegurança a tercers que us cobreix per qualsevol dany (mireu la lletra petita) ja sigui material o físic ocasionat a terceres persones i us permet també reclamar danys ocasionats a vosaltres. Té un cost mitjà d’uns 35 euros anuals i és molt recomanable assegurar-se.

Cal esmentar que Alemanya és el país de les assegurances i en podeu trobar per a tot tipus de casos o riscos: d’accidents, d’invalidesa, pels béns materials del vostre pis, etc. Cal anar molt amb compte abans de signar i llegir-se bé les clàusules ja que la majoria de vegades, com sol passar també a Catalunya, totes aquestes pòlisses presenten excepcions.