Buscar allotjament

Buscar allotjament de lloguer a la ciutat d’Hamburg no és gens fàcil. En els últims anys Hamburg s’ha convertit en una ciutat de moda tant per als estrangers com per als mateixos alemanys i la demanda és més elevada que l’oferta. Us recomanem que tingueu molta paciència i constància en la cerca, el resultat final s’ho val.
Els/les nouvinguts/des teniu dues opcions de lloguer: llogar una habitació i compartir pis o bé llogar un pis al vostre nom. En aquest últim cas, a Alemanya es permet el subarrendament, així que si trobeu un pis, podeu llogar habitacions a altres terceres persones.
Els pisos de lloguer a Alemanya es classifiquen en warm i kalt depenent de les despeses que s’inclouen en el lloguer. Normalment els pisos warm inclouen el lloguer, les despeses de la comunitat i la calefacció, però cada propietari posa les seves condicions. Cal llegir i entendre bé el contracte d’arrendament abans de signar-lo. Els pisos kalt en canvi, només inclouen el lloguer. Els contractes de telèfon i Internet, aigua i llum són normalment a part en ambdós i s’han de contractar tan aviat com s’entra al pis, en cas de llogar-lo a títol individual.
Aquí a Hamburg per anar a veure un pis s’ha de demanar hora i fixar una cita amb l’agència o el propietari. Penseu que a la mateixa hora que us han donat hi pot haver d’altra gent, a vegades molta. No us estranyeu si veieu que hi ha cua per veure el pis; és totalment normal.

Els pisos a Alemanya s’avaluen pel nombre d’habitacions i metres quadrats així com també la zona, el soroll i les infraestructures que es troben a la proximitat de la propietat. En aquesta pàgina trobareu el preu de lloguer orientatiu per metre quadrat i per zones de la ciutat d’Hamburg.

La majoria de pisos de lloguer a títol individual s’ofereixen sense mobles. A la ciutat d’Hamburg i en general a Alemanya existeixen grans mercats de segona mà on es poden trobar mobles i altres a preus molt assequibles. Aquests mercats de segona mà es coneixen com a Flohmarkt. En aquesta pàgina trobareu un llistat dels mercats de segona mà a Hamburg, tant els setmanals com els esporàdics.

En el cas que opteu per llogar un pis propi, els propietaris alemanys demanen una sèrie de requisits per tal de comprovar que el seu futur llogater abonarà religiosament la quota mensual del lloguer de l’immoble. Els requisits més comuns són, entre d’altres:

  • Còpia de les nòmines dels últims 3 mesos
  • Carta de recomanació del l’anterior propietari
  • Carta de recomanació de l’empresa (si s’escau)
  • Permís d’accés a les dades bancàries personals al SCHUFA (entitat que s’encarrega d’avaluar l’estat de les finances dels futurs llogaters i elabora un informe per al propietari)
  • Especificar la quantitat neta corresponent a la nòmina mensual
  • Dipòsit o fiança, en alemany Kaution, a retornar quan es deixa l’immoble en les condicions establertes al contracte d’arrendament. Aquest dipòsit no pot superar per llei els 3 mesos de l’import del lloguer.
  • Courtage o Provision. Algunes agències us demanaran que aboneu una quantitat per la gestió del contracte i comissió d’agència. Aquesta quantitat està regulada per llei i no pot ésser superior a dos lloguers mensuals més IVA. Intenteu buscar pisos sense comissions: ohne Courtage o ohne Provision.

Si pel contrari decidiu llogar una habitació o compartir pis amb algú us poden demanar alguns dels requisits anteriors però no és comú que en demanin tants. En aquest cas, és important pagar al propietari a través de transferència bancària, per tal de deixar constància del pagament i evitar-vos problemes. Aquesta modalitat de lloguer a Alemanya s’anomena: WG, Wohngemeinschaft o també és coneguda com a comuna. Molts d’aquests pisos no tenen espais socials (menjador, sala d’estar) i tots els espais són aprofitats per a habitacions. Sempre, però, hi ha excepcions.

La pàgina web més coneguda per aquesta modalitat és wg gesucht, disponible en alemany i anglès. També altres pàgines per a llogar pis o habitació són:
Campus Hamburg 
Studenten-wg
Zwischen miete (habitacions per un temps reduït)

Algunes de les pàgines més freqüents per a buscar pis de lloguer a títol individual i a través d’agències immobiliàries són:
Immonet 
Immobiliten scout 24 
Immowelt 
Hamburg zuhaus
City wohnen 
Home company
Brandt Immobilien (ofereixen també pisos moblats)
Akelius 
Null provision (només pisos sense comissió)

També existeix la possibilitat, en cas de ser estudiant, d’allotjar-se en residències per a estudiants. La pàgina web més coneguda és aquesta.

Abreviatures als anuncis de pisos
Alguns anuncis de pisos poden semblar un jeroglífic. En aquesta pàgina d’un blog berlinès trobareu el significat de totes les abreviatures traduïdes a l’anglès i l’espanyol.

Recomanació: Cal anar molt amb compte amb els fraus i estafes que corren per la xarxa a l’hora de llogar pis. Mai avanceu diners abans de veure els pisos i dubteu de les gangues amb preus massa barats!