Treballar i estudiar

Treballar
Aconseguir feina a Hamburg no és bufar i fer ampolles, com a qualsevol altre lloc. Heu de tenir en compte que a més, a Hamburg i a Alemanya en general, s’hi afegeix la dificultat de l’idioma. Les primers recomanacions que us podem fer són: tenir uns coneixements bàsics de l’alemany i aconseguir lligar el contracte laboral abans de desplaçar-vos a Hamburg.

A Alemanya existeixen diferents tipus de contractes: fixe (de conveni tarifvertrag o fora de conveni außertariflicher Vertrag – AT Vertrag), temporal o de serveis o mini-job. També hi ha la possiblitat de treballar d’autònom, ara bé, requereix una àmplia planificació i preparació per tal que us surtin els comptes.
Els contractes tarifvertrag es basen en un conveni acordat entre sindicats i empreses d’un mateix sector. Aquests tipus de contractes també són utilitzats en l’administració pública. Els salaris mensuals dels tarifvertrag es troben categoritzats per grups i nivells i representats en una taula de salaris i augments de sou. Els grups corresponen al salari base i els nivells d’experiència (en anys). Cal llegir-se bé el contracte del conveni per a saber com es pot canviar de grup i/o de nivells i quins requisits s’han de complir.
Els außertariflicher Vertrag bàsicament estan fora de conveni i són normalment a negociar entre treballador i empresari. Els sous mensuals d’aquests contractes poden ésser més alts que els tarifvertrag, però en canvi no disposen dels avantatges sindicals d’estar dins del conveni.
Els contractes temporals funcionen principalment com a Catalunya, és a dir, són contractes que tenen una duració limitada i que fins i tot poden anar lligats amb el volum de feina o la necessitat de l’empresari. Normalment les persones que s’acullen a aquests contractes ho fan a través d’empreses de treball temporal o zeitarbeitsfirma. Els sous depenen dels sectors, i encara que acostumen a ésser més alts que els dels contractes fixes, la incertesa és més alta i la probabilitat de quedar-se sense feina també.
Els minijobs o contractes de baix cost són feines de poques hores de durada, essent el màxim oficial 45 hores mensuals i un màxim de 450 Euros al mes. A través d’aquests contractes el treballador està exempt de contribucions a la Seguretat Social i a la jubilació, és a dir, no paga impostos. Evidentment, per no contribuir ala Seguretat Social i a la jubilació amb la mateixa proporció que els altres tipus de contractes, les prestacions d’aquestes també són inferiors. S’aconsella utilitzar aquest tipus de contractes només com a complement i ajuda econòmica per a estudiants i pensionistes o com a feina de mitja jornada, però no hauria d’ésser emprat com a contracte habitual de treball, ja que resulta molt precari. Més informació sobre els minijobs i els drets dels treballadors que s’acullen a aquest tipus de contractes es pot trobar aquí.

CV o Lebenslauf
El primer pas per buscar feina a Alemanya és fer el currículum o lebenslauf en alemany i en la forma oficial europea. Aquí en tobareu les instruccions:
CV Europeu 

Explicacions per fer el CV en alemany i consells per a aplicar a ofertes de feina, preparació i models estàndards de CV aquí.

Contractes, condicions laborals i assessorament
Condicions de contracte laboral – Arbeitsagentur (en anglès i alemany). Consultar aquí

Tipus de contractes, condicions laborals, sistema de la seguretat social, vacances, etc… Consultar aquí.

Assessorament jurídic i suport en els tràmits de matèria laboral, seguretat social i afers socials del Consulat Espanyol d’Hamburg. Adreça i horaris d’atenció al públic

Portals per buscar feina
EURES, un portal europeu de mobilitat professional
Professionals Catalans a l’Estranger – Xarxa LinkedIn
Experteer
Agència federal del Treball
Stepstone
Jobscout24

Llistat de links amb portals generals de treball, portals especialitzats per àrees professionals i també portals espanyols per a buscar feina a Alemanya. Consultar aquí

Estudiar a Hamburg
Hamburg ofereix molta oferta d’estudis superiors, ja sigui a nivell universitari, com a nivell de tècnic superior (o com s’anomena aquí Ausbildung).
L’educació superior alemanya és gratuïta, bé, tècnicament gratuïta. Els estudiants només s’han de fer càrrec d’una petita taxa d’administració cada semestre i del títol de transport (semester ticket) que els permetrà moure’s per tota la ciutat utilitzant tota la xarxa de transport públic durant sis mesos. El cost estimat per semestre és d’uns 300€. És molt econòmic si és té en compte el fet que es gaudeix del títol de transport il·limitat durant 6 mesos!
Tot i que a totes les universitats d’Hamburg s’ofereixen cursos internacionals impartits en anglès, la gran majoria de titulacions s’imparteixen en alemany. El nivell d’alemany exigit per tal d’accedir a la universitat és alt. S’ha de realitzar un test TestDaF o DSH per a evaluar els nivells d’alemany dels futurs universitaris. En cas de disposar de determinats certificats com ara el Goethe-Zertifikat C2, aquestes proves no són necessaris. Consulteu també la secció Aprendre Alemany de la nostra web.

La universitat més gran és la Universität Hamburg (UHH) que equivaldria a la Universitat de Barcelona en termes catalans. S’ofereixen tota mena de titulacions, des d’àmbits de lletres, a ciències socials fins a ciències estrictes i informàtica.

La Technischer Universität Hamburg-Harburg (TUHH) equival a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La TUHH ofereix una oferta molt àmplia en diversos àmbits tècnics i d’enginyeria.

La Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) és la universitat de ciències aplicades. Dins el sistema alemany aquestes universitats imparteixen estudis superiors però amb un enfocament especial a la vessant més pràctica que les universitats convencionals.

La HafenCity Universität Hamburg (HCU) ofereix estudis d’arquitectura superior, panificació urbanística i d’enginyeria de l’edificació.

Per a més informació sobre els programes oferts així com els requisits per entrar-hi enllaceu amb els següents links:

Universitats
Universität Hamburg (UHH) 
Technischer Universität Hamburg-Harburg (TUHH)
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) 
HafenCity Universität Hamburg (HCU) 
Hochschule für Musik und Theater – Escola de Música i Teatre
Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK)– Escola Superior de Belles Arts d’Hamburg
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) – Hospital Universitari d’Hamburg

Beques
Erasmus 
DAAD (en castellà,anglès i alemany)

Requisits per a estudiar a Alemanya
Study in Europe
DAAD

Altres
Blog Alemaniando (en castellà)
Intercanvi entre estudiants internacionals i alemanys. S’organitzen sortides i trobades per donar consells i informació als nouvinguts. Consultar aquí.

Altra informació per a programes i estudis internacionals. 

Foto: Andreas Hermsdorf / pixelio.de