Capítol 1. ANTECEDENTS

L’Associació Catalana d’Hamburg “El Pont Blau” es va constituir oficialment com a Comunitat Catalana a l’Exterior el dia 4 de maig de l’any 2007. Els estatuts amb data del 19 d’octubre de 2006, que n’eren prova constitutiva, inscrivien l’Associació amb la denominació “Katalanischer Verein Hamburg „El Pont Blau” e.V.” al Registre d’Associacions “Vereinsregister” per part del Govern d’Hamburg amb el núm. VR 19162. El dia 1 de novembre de 2015 s’aproven canvis als Estatuts de l’Associació Catalana d’Hamburg “El Pont Blau” en Assemblea General.