Registre de catalans a l’exterior

0

La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, ha obert a partir del dia 3 de juny de 2014 el Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior.

El Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior es crea amb ànim de permanència i, per aquest motiu, no hi ha termini per presentar la sol·licitud d’inscripció al Registre. És un registre voluntari i permet a la persona inscrita, dins el termini d’un mes, a comptar des del fet causant de la modificació, informar de la modificació de les seves dades a la Generalitat així com donar-se de baixa del registre.

En aquest enllaç trobareu el procediment d’inscripció al registre.

A continuació us informem de quins són els pre-requisits, la documentació que cal aportar i els passos a seguir per a tramitat la vostra inscripció al Registre Exterior.

Pre-requisits

1. Tenir la condició política de català, és a dir, catalans i catalanes amb nacionalitat espanyola,

2. Residir fora de l’Estat Espanyol i estar registrat al consulat o ambaixada del país de residència, i

3. Tenir el darrer veïnatge administratiu (empadronament) en alguna població de Catalunya.

Documentació necessària

1. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (D.N.I.) o del Passaport espanyol.

2. Qualsevol d’aquests tres documents: Fotocòpia del Certificat d’Inscripció al Cens d’Electors Residents Absents (CERA), fotocòpia del Certificat d’Inscripció al Padró d’Espanyols Residents a l’Exterior (PERE) o fotocòpia de la Targeta censal de les darreres eleccions convocades. Important: Aquest documents seran considerats vàlids sempre que no hagin transcorregut més de quatre mesos des de la seva emissió.

Com obtenir la documentació necessària?

Passos a seguir per a tramitar la inscripció

1. Tenir la documentació necessària.

2. Omplir el formulari web de pre-inscripció al Registre Exterior.

Important: Per tal que la inscripció sigui vàlida, és necessari que les dades de la documentació que acompanya la sol·licitud i les del formulari coincideixin. Si per algun motiu justificat aquestes dades no coincideixen, feu-ho constar a l’apartat “Observacions” del formulari web de preinscripció i, si s’escau, adjunteu la documentació que justifiqui les observacions.

3. Validar el formulari web de pre-inscripció, revisar les vostres dades i confirmar l’enviament.

Important: Després de clicar “validar” al formulari, reviseu les vostres dades i comproveu que tot estigui correcte. Si detecteu errors, cliqueu al botó “modificar”. Si un cop revisat el formulari tot està correcte, ja podeu clicar al botó “Confirmar enviament“.

3. Impressió de la sol·licitud d’inscripció al registre.

Important: Un cop hagueu confirmat l’enviament de la preinscripció, rebreu un correu electrònic a l’adreça que haureu informat al formulari amb un enllaç per descarregar el formulari ja complimentat de la vostra sol·licitud d’inscripció al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior. Aquest document l’heu d’imprimir i signar perquè sigui vàlid. 

4. Enviament per correu postal de la sol·licitud d’inscripció signada juntament amb la documentació necessària a una de les adreces següents segons la ubicació del vostre país de residència:

 • Catalans residents al continent europeu:
  Registre de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
  Carrer Sant Honorat, 1-3
  08002 Barcelona
 • Catalans residents a la resta del món:
  Registre de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
  Via Laietana, 14
  08003 Barcelona

Nota: Tingueu en compte que el formulari només es pot descarregar una única vegada. En el cas que, un cop descarregat el formulari, no es guardi o no s’imprimeixi en aquell moment, no el podreu tornar a descarregar mitjançant l’enllaç facilitat. En el cas d’intentar-ho, el sistema us informarà d’un error. Si us trobeu en aquesta situació l’única possibilitat és la de començar de nou el procediment de preinscripció.

Trobareu tota aquesta informació més detallada i els problemes i preguntes més freqüents sobre la tramitació de la sol·licitud d’inscripció a la pàgina web del Registre Exterior de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

Share.

Comments are closed.